New-Estima-2016 911-Carrera

ศูนย์ติดตั้งแก๊สขั้นเทพ

ติดngv พร้อมอุปกรณ์อัจฉริยะ

ติตดั้งแก๊ส อู่ลาดปลาเค้า 

ติด lpg ราคาถูก ของแถมมากมาย

ติดแก๊ส ด้วยอุปกรณ์ที่ป้องกัน"เครื่องร้อน"

แก๊สNGV ต้องติดตั้งในรถยนต์ด้วยช่างผู้ชำนาญ

Pajero sport ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ประหยัดกว่า 5 เท่าเมือใช้น้ำมัน

ติดแก๊ส lpg ต้องหมั่นตรวจสอบ รอยรั่ว อย่างสม่ำเสมอ

 

aboutus

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ NGV

แก๊ส NGV ก๊าซธรรมชาติ ที่ปล่อยควันดำ ปริมาณคาร์บอนน้อย

เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับ แก๊ส NGV  แก็สธรรมชาติ Natuaral Gas for Vehicle (NGV) คือ ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงทีมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับ น้ำมันเบนซิลและดีเซล แก๊ส NGV จะถูกอัดด้วยแรงดันสูงถึง 3000 ปอนด์/ตารางนิ้ว คุณสมบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งของ NGV คือ มีส่วนประกอบของสัดส่วนคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น เป็นแก๊สที่ให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นอื่น  มีปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ต่ำว่า และ NGV ยังเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพชองประชาชนนับวันจะรุนแรงขึ้น  ในบางครั้งแก๊ส ngv เรียกว่า CNG  Compressed Natutal Gas  หรือ แก๊สธรรมชาติอัด  อุปกรณ์การติดตั้งแก๊ส NGV ปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้ระบบการเผาไหม้การใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์  เช่น อุปกรณ์ ของ Fobos มีระบบอัจฉริยะ หรือ กล่อง ECU ที่แสนฉลาด คือ สามารถปรับระดับการปล่อยแก๊สตามปริมาณการใช้งานอย่างเหมาะสม ที่ ระดับประหยัด Eco mode, Standard Mode และ Sport Mode  อุปกรณ์ECU จากการติดNGV ทำให้ทำความร้อนไม่สะสมมากจนเกินไป